Ihmisen ymmärtämisen sietämätön vaikeus

Alkuperäinen julkaisu 17.12.2011: http://olympos.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91555-ihmisen-ymmartamisen-sietamaton-vaikeus

Ihmisten välillä on ikuinen muuri, joka estää meitä ymmärtämästä toistemme tapaa elää ja ajatella. Se on ympäristön ja kokemusten muodostama kokonaisuus, jonka sisältä katselemme ja tulkitsemme maailmaa. Usein näemme vain oman puolemme rajasta, joka meitä erottaa ja teemme helposti sen virheen, että uskomme ruohon olevan saman väristä muurin toisellakin puolella.

Suomalaisen on helpompi ymmärtää toista suomalaista, kuin täysin vastakkaisesta kulttuurista tulevaa henkilöä. Savolaisen on helpompi ymmärtää toista savolaista. Minun on helpompi ymmärtää perhettäni ja lähimpiä ystäviäni.

Kirjoitan sisällämme olevasta arvohierarkiasta. Se on yksilöllinen, ympäristön muodostama järjestelmä, jonka perusteella arvioimme kohtaamiamme tapahtumia ja ihmisiä.

Keskinäisessä vuoroaikutuksessa syntyy helposti ristiriitoja, kun luulemme, että pöydän toisella puolella oleva henkilö pitää samoja asioita yhtä tärkeinä, kuin minäkin. Ei kaikki tykkää puutaloista. Joku tykkää punatiilestä ja kolmas graniitista. Neljäs ei ehkä ole kiinnostunut rakennuksen ulkonäöstä sen enempää, vaan arvottaa asunnon energiatehokkuutta tai jotain muuta kriteeriä.

Se, että arvotamme asioita erilaisella tavalla ei ole ongelma. Se on rikkaus, mutta sitä pitää osata hyödyntää. Oksaista tai pehmeää puuta ei tarvitse heittää kaatopaikalle. Taitava rakennusmestari löytää sille oikean käyttötarkoituksen.

Ymmärtämällä sen, että lähtökohtamme ovat erilaiset ja ympäristö opettaa meidät arvostamaan erilaisia asioita auttaa meitä tuntemaan myös itsemme. Pitämällä järkähtämättä kiinni omista arvoistamme, ajamme itsemme vaikeaan tilanteeseen. Sokeudumme maailman moninaisuudelle ja meiltä jää helposti huomaamatta sellaisia näkökulmia, joilla voisi olla ajatteluamme avartavia vaikutuksia. Uskomalla, että kaikki muut ihmiset arvostavat samoja asioita, kuin sinä itse, joudut alituisesti törmäykseen toisten yksilöiden kanssa. Helpompaa on tunnistaa kanssaihmisissä vallitsevat erilaiset arvotukset ja pyrkiä etsimään yhdistäviä tekijöitä. Rakennetaan siltoja , ei muureja.

Voi toisen ihmisen arvoja yrittää muovata, onnea tiellesi, mutta vaikeaa se on. Mitä syvemmälle ihmisen arvojärjestelmään tunkeudutaan, niin sitä suurempi on alitajuinen vastustus. Ilmiötä voidaan verrata talon kantavien rakenteiden siirtämiseen.

Politiikassa tätä ristiriitaa voidaan hyödyntää erottelemaan äänestäjiä toisistaan tai sen avulla voidaan rakentaa konsensusta sellaisissa asiakysymyksissä, joissa ollaan valmiita tekemään yhteistyötä. Konsensusta tai konflikteja, vastakkainasettelua tai yhteistyötä. Ympäristöllemme emme voi mitään, mutta voimme yrittää nähdä toistemme arvojärjestelmien sisään. Ei aina paineta toisiamme syvemmälle itseensä, vaan annetaan kaikille tilaa olla sellaisia, kuin he ovat. Ylilyönneistä saa ja pitääkin sanoa.

Arvokasta ja ymmärtävää joulua Teille kaikille! Unohdetaan sisäiset berliinin muurit, edes joulun ajaksi ja yritetään keskittyä meitä yhdistäviin asioihin. Ruokaan, juomaan, läheisyyteen ja lämpöön. Kukin tavoillaan. Joulu on 100%:n, juhla. Se on meille kaikille, juhlimme sitä tai emme.