MARKKINAVOIMAT KURIIN – Suomineidon hyvinvointitalkoot!

Alkuperäinen julkaisu: US Puheenvuoro | 17.2.2011

-Kommentoin vanhaa blogikirjoitusta, jolla olen avannut 17.2.2011 US:n puheenvuoro blogin. Ihan mielenkiintoista luettavaa ja kuten jo aiemmin huomasin, niin eipä perusasioissa ole tapahtunut mitään isoja muutoksia. Nykyään osaan perustella mielipiteeni tarkemmin ja osaan enemmän. Ehkä osa nuoruuden varmuudesta on sen seurauksena hioutunut pois?

”Globaalit suuryritykset ja euroopan rahoitusmarkkinat ovat ottaneet Suomineidon kuristusotteeseen. Nyt on viimeinen mahdollisuus tehdä loppu tälle kehitykselle ja ottaa tulevaisuus omiin käsiin!

Kasvottomien pääomien edessä on helppo nöyrtyä, mutta yhdessä me voimme muuttaa suunnan. Kirjoitan tähän artikkeliin toimenpiteitä, joilla voimme kilpailuttaa pääoman ja luoda puitteet ihmisen huomioivalle yhteiskunnalle. Yksin olemme pieniä, mutta yhdessä siirrämme vuoria!”

1. Pankkitoiminta

”Pankkitoiminta on merkittävin yksittäinen tekijä, joka kurjistaa yhteiskuntaamme ja EKP:n Basel II -sopimus, on vienyt lähes kaiken rahapoliittisen vallan keskuspankeilta. 0-2% varantovaatimus antaa pankille kohtuuttomat mahdollisuudet keinotella lainarahalla. Tähän on tultava loppu. Suomessa kaikki palkat ja tuet maksetaan pankkitilille, jonka seurauksena yksityisten ihmisten tileillä oleva raha on automaattisesti osa pankkien varantoa ja käytettävissä lainakeinotteluun.

Ensimmäinen ehdotukseni on perustaa Suomeen uusi (hyvä) kansalaispankki, joka ei osallistu euroalueella tapahtuvaan valuuttakeinotteluun, vaan raha on oikeasti meidän käytössä ja hyödynnettävissä kotimaassa tehtäviin investointeihin. Aiheesta on kirjoitettu niin paljon muualla, etten ala sitä tarkemmin purkamaan tässä artikkelissa”.

-Eipä tähän aiheeseen ole paljoa lisättävää. Tunnen nykyään meidän pankkijärjestelmän huomattavasti paremmin, kuin tunsin sen vuonna 2011. Kansanpankille olisi vieläkin tilaus ja se olisi ihan mahdollista toteuttaa. Kyllä Suomesta yksi pätevä pankin johtoryhmä löydetään, joka voisi lähteä pyörittämään uutta liikepankkia, joka voisi ottaa kilpailijoita vastuullisemman roolin. Valtio ja kunnat tarvitsisivat lainoittajan, ja parasta olisi, että julkinen velka jää suomalaisten hallintaan. Näin korot eivät päätyisi rajojen ulkopuolelle ja velkakirjat paisuttamaan keinottelevien pankkien taseita.

2. Työmarkkinat

”Lainaan Marxin ajatusta tuotantovälineiden yhteisomistuksesta. En näe valtiota omistajana, vaan ehdotan työntekijöitä ottamaan oman aikapääomansa haltuun. Niin pitkään, kun työmarkkinat ovat yksipuolisesti työnantajien hallussa, tulee jatkuva palkkojen ja työaikojen tehostaminen jatkumaan.

Miten tämä toteutetaan? Henkilöstövuokraus -liiketoiminta ymmärretään usein negatiivisena ilmiönä, mutta oikein toteutettuna se on työntekijän valttikortti työmarkkinoilla. Ideana on perustaa työntekijöiden omistama työpanosta myyvä yritys. Yrityksen tehtävänä on myydä henkilöstön osaamista ja työpanosta markkinoille parhaalla mahdollisella hinnalla. Verkostoon voidaan luoda myös omaa liiketoimintaa. Näin luodaan markkinoille vahva toimija, joka on palkkaneuvotteluissa huomattavasti vahvempi, kuin yksittäinen työntekijä. Ensisijaisesti työpanosta myydään verkoston omille toimijoille ja vasta toissijaisesti verkoston ulkopuolisille yrityksille.

Verkoston vahvin ominaisuus on henkilöstön oma omistus. Kaikki liiketoiminnasta saatu voitto tuloutetaan takaisin verkoston jäsenille. Oma yritys on myös turvallinen työnantaja. Kolmas merkittävä etu on joustavuus. Työaika ja -paikka voivat vaihdella markkinoilla olevan kysynnän mukana. Halutessasi voit siirtyä osa-aikaiseksi, pitää lomaa tai kouluttautua uuteen ammattiin. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, joten sen kehittäminen on aina yhteinen etu”.

-Tästäkin on ajatukset kiteytyneet ja olen nykyään vankka osuustoiminnan kannattaja. Osuuskunnat ovat demokraattisesti ohjattuja, yksi ääni per jäsen periaatteella. Ainoa ongelma on isoja investointeja vaativat tuotteet, koska osuuskunnan voi periaatteessa kaapata melko pienelläkin pääomalla.

3. Tietoyhteiskunta -stategia

”Olen hahmotellut kansalaisjärjestelmää, jonka alle voidaan luoda hyvin monimuotoisia palveluja. Nyt Nokian ja Microsoftin kuherruskuukausien aikana on selvää, että Suomen tietojalka on murenemassa. Näen kehityksessä myös positiivisia puolia. Meillä on uskomaton määrä osaamista, jolle tarvitaan uusia haasteita. Julkishallinnon tietojärjestelmät ovat olleet vuosikausia retuperällä ja Suomen tietoyhteiskunta -kehitys on jurrannut paikoillaan. Siirrytään sanoista tekoihin ja luodaan puitteet seuraavalle kehitysaskeleelle.

Tasku on työnimi vanhalle projektille, josta myöhemmin kehittyi WebServant. Tasku on verkossa oleva työpöytäsovellus, joka yhdistää julkaisujärjestelmän, profiili -sivun, kalenterin ja kirjanpitojärjestelmän. WebServant siitä syntyi sen jälkeen, kun päätin liittää sovellukseen vuorovaikutusta. Kaukosäädin -sovellus, opetusjärjestelmä ja profiilien verkottaminen toisiin käyttäjiin ja kaupallisia palveluja tarjoaviin hovimestarisovelluksiin. Nämä palvelut, luovat edellytykset aivan uudenlaiselle tiedonhallinnan kulttuurille”.

-Koskahan tälle saisi tehtyä jotain? Suomi olisi hyvä valtio toimimaan edelläkävijänä opetusohjelmistoissa ja julkisten palvelujen integrointi on meillä pahasti kesken. Paljon mahdollisuuksia, joita ei olla osattu hyödyntää, koska kaikki on halunnut pitää kiinni omasta nurkasta. Opetusohjelmat voisi olla yksi erinomainen kohde tulevaisuuden alalle tehtävälle julkiselle investoinnille.

 

4. Politiikka, EU ja pohjoinen yhteistyö

”Suomalainen lumedemokratia on ollut liian pitkään kolmen suuren dominoimaa. Värittömyys, EU -myönteisyys ja täysi kansalaisten mielipiteiden syrjäyttäminen on viemässä meitä kohti euro-oligarkiaa. Tälle kehityssuunnalle on tultava loppu. Rahapolitiikka on jo alistettu suurille eurooppalaisille toimijoille. EKP:n omasta rahapolitiikasta on tehty hampaatonta ja matalat korot ovat edesauttaneet velkakuplan syntymistä.

Lissabonin sopimus on ajettu läpi, kuulematta kansalaisia ja kertomatta mitä se todellisuudessa merkitsee. Bail outit olivat EU:n omien perussopimusten vastaisia ja Lissabonin sopimus ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Nyt tehtyjä rikkeitä ollaan paikkaamassa, muuttamalla Suomen perustuslakia. Omat poliitikkomme ovat myymässä henkilökohtaisen edun nimissä Suomen itsenäisyyden.

Näen parhaana vaihtoehtona pohjoisen yhteistyön syventämisen. Pohjoismaat ja baltia ovat Suomen tulevaisuuden kannalta paras ympäristö. Pienen ei kannata lähteä leikkimään isojen poikien hiekkalaatikolle. Ei siellä oikeasti kuunnella tavallisen suomalaisen mielipiteitä. Pohjoinen allianssi olisi sopivan kokoinen ja homogeeninen liittouma Suomelle. Yksin ei kannata jäädä. Pohjoismaiden yhteinen liittouma olisi taloudellisesti ja sotilaallisesti merkittävä kansainvälinen toimija”.

-Mitähän tähän pitäisi sanoa? Euroopassa ollaan jatkuvassa kriisissä, eikä valuuttaliiton tulevaisuus ole edelleenkään varmistunut. Syrizan vaalivoitto antoi toivoa siitä, että Troikan kuripolitiikka voisi saada käänteen koko Euroopan alueella, mutta tuskin mitään isoja liikahduksia tullaan näkemään ennen laajempaa vasemmiston tai uusien puolueiden menestystä.

Joka tapauksessa, EU:lle ja eurolle on tarve, mutta molemmissa on myös ongelmia. Sisään päin kääntyminen tuntuu askelien taakse päin ottamiselta ja koska edessä olevat isot kysymykset vaativat globaaleja ratkaisuja, ei omien rajojen sulkeminen auta kovin pitkälle. Silti, jos asiat eurossa alkavat näyttää liian huonolta, niin olen valmis jättämään oven raolleen euroerolle.

”Politiikassa tarvitaan täyskäännös!”

-Todellakin!

Vastaa