Lahden kuntavaaliohjelma

Turvallinen arki ratkaistaan vaaleissa

Vasemmistoliiton Lahdessa:

Lapsiperheiden arki on turvallista ja toimivaa. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen lähiympäristössään vanhempien työllisyystilanteesta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Perusopetuksen palveluverkko on kattava ja saavutettava. Opetuksen ja oppimisen tuen resurssit ja ryhmäkoot ovat hyvällä tasolla oppimisen erojen tasaamiseksi. Lahdessa huolehditaan siitä, että nuorilla on mahdollisuus monipuoliseen toisen asteen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen kotikaupungissaan. Lahdessa ammattikorkeakoulu ja yliopistokampus kehittyvät ja kulttuurialan koulutus elpyy.

Terveyserot kapenevat. Terveyskeskuspalvelut ovat maksuttomat. Julkinen sektori tuottaa palvelut asiakasystävällisesti ja palveluketjut rakennetaan saumattomiksi. Vastuullinen tilaaja huolehtii, että kaupunkilaisten tarpeet huomioidaan ja palvelut järjestetään asiakkaiden tarpeita kuunnellen ennaltaehkäisy edellä. Kotihoidon, palveluasumisen, hammashuollon ja sosiaalipalveluiden resurssit on korjattu hyvin kaupunkilaisia palvelevalle tasolle. Vanhukset eivät enää ole yksin tai koe turvattomuutta. Toimiva, oikea-aikainen ja helposti saavutettava perustason terveydenhuolto tukee kaupungin taloutta. Kolmannen sektorin rooli työllisyyspalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiantuntijana ja tuottajana huomioidaan resursseissa.

Jokaisen on hyvä asua. Vasemmistoliiton Lahdessa edullinen vuokra-asuntotarjonta kasvaa ja monipuolistuu, ja kaupunkiympäristö tukee merkityksellistä arkea ja yhteisöllisyyttä yli sukupolvien. Rakennetun ympäristön estetiikkaan ja esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Kaupunkilaiset ovat mukana asuinympäristönsä kehittämisessä. Joukkoliikenne, kevyen liikenteen väylät, vahvat liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä puhdas luonto tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia. Taiteen läsnäolo kaupungissa turvataan vapaan kentän tuella ja taiteen saavutettavuuden turvaavia käytänteitä vakiinnuttamalla. Uusia työpaikkoja luodaan opetus-, kulttuuri- ja matkailualalle. Lahti on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä.

Kansalaisyhteiskuntaa ei murenneta keskittämällä ja siirtämällä julkista valtaa yhtymille ja yhtiöille, joissa asioista eivät päätä suoraan vaaleilla valitut henkilöt. Päätöksenteko ja valmistelu on avointa. Hyvin toimiva edustuksellinen demokratia edellyttää laajaa poliittista osallistumista ja osaamista. Vasemmistoliitto edistää kaupunkilaisten yhteistä hyvää ja arvioi tarkkaan päätösten vaikutukset tulonjakoon, lapsiin, yhdenvertaisuuteen ja ympäristöön.

Turvallinen arki ratkaistaan vaaleissa!