Työntekijän sukupolvenvaihdos

Olen kirjoitellut aiheesta aiemmin facebook -kirjoituksen ja esittelin asiaa työllisyystoimikunnassa, mutta aloite ei oikein ole saanut tuulta alle. Toimikunnassa ongelmaksi muodostui se, että palkkatuet ja Kelan eläköitymiseen tarkoitetut tukimuodot maksetaan eri budjeteista ja siksi niitä ei voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Tavoitteena on luoda palkkatukimalli yrityksille, jossa tukea maksettaisi samaan aikaan kahdelle työntekijälle. Eläköityvälle työntekijälle rakennetaan kevennetty polku kohti eläkettä, joka voi tarkoittaa kevennettyä työpäivää ja opastavaa työtä. Tuen ehtona on vaatimus työllistää uusi työntekijä vastaavaan tehtävään. Lähtökohtaisesti kannattaisi tukea työttömiä tai nuoria, mutta tukipaketteja voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin ja tukea enemmän sellaisia henkilöitä, joilla on ollut ongelmia työllistymisessä.

Tuen avulla työnantajalle tarjotaan porkkana siitä, että eläköityvä työntekijä voi jäädä vielä hetkeksi työpaikalle opastamaan uutta työntekijää, ja saa jatkaa työuransa loppuun. Nuorempi työntekijä saa opastusta vanhemmalta kollegalta ja pääsee helpommin kiinni työelämään. Molemmilla on mahdollisuus oppia toisiltaan, vanhempi tuntee talon kulttuurin ja paljon sellaista hiljaista tietoa, mitä ei opi koulussa ja voi muuten vaatia useitakin työvuosia, nuoremmalla voi taas olla sellaisia taitoja (esim. tietotekniikasta), mitä vaaditaan nykypäivän työelämässä, mutta niiden omaksuminen voi olla vanhemmalle kollegalle haastavia. Työttömälle tai nuorelle, pitkän työuran tehnyt työpari voi antaa osaamisen ohella tärkeitä eväitä elämään.

Tuki voisi olla 20-50% palkkakustannuksista, ja se voisi liukua työntekijältä toiselle. Aluksi tuki kohdistuisi uuden työntekijän palkkaukseen ja siirtyisi sitten portaittain eläköityvälle työntekijälle. Mallia kannattaisi lähteä nyt kehittämään, kun työttömyystuet ja eläkkeet on molemmat KELA:ssa käsiteltäviä tukia.