Laulujen talo

Esittely

Laulujen talo tai Elämän puu on kokonaisuus, joka sisältää ihmisten elämäntarinoita keräävän verkoston ja kerätystä materiaalista tehdyt julkaisut. Tärkein alusta julkaisuille on verkkopalvelu, jossa yhdistyvät sosiaalisen median ja sukuarkiston ominaisuuksia. Oheispalveluna materiaalia voidaan tallentaa myös muille erilaisille formaateille.

Materiaali kerätään ensisijaisesti ammattilaisten yksityishenkilöille tuottamina julkaisuina. Sähköisen palvelun on mahdollistettava ihmisten oma tallentaminen mahdollisimman helposti ja ilman kustannuksia. Tarinoita on mahdollista tallentaa myös teemoihin sidottuina hankkeina tai toimia yhteistyössä erilaisten tapahtumajärjestäjien kanssa, isoista tapahtumista – pieniin suku- tai perhejuhliin.

Tarinoiden kerääminen

Eri alojen ammattilaisista kootaan ryhmiä keräämään tarinoita. Tarinat voidaan tallentaa eri muodoissa, esimerkiksi tekstinä, kuvina, äänenä tai niiden yhdistelminä. Ryhmän toiminnasta vastaa ohjaaja tai haastattelija, jonka työpareina voi toimia muita materiaalia kerääviä työntekijöitä, erilaisista media-alan asiantuntijoista – taiteilijoihin. Materiaalin kokoamisen jälkeen se arkistoidaan ja siitä muodostetaan erilaisia julkaisuja, asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Osa tarinoista voi olla luottamuksellisia, joten asiakkaan identiteetin suoja on huomioitava materiaalia kerättäessä. Ryhmästä vastaava työntekijä ja asiakas sopivat materiaalin tallentamisesta ja julkaisemisesta. Sähköinen palvelu suojataan eri käyttäjätasoilla ja asiakkaalle luovutetaan käyttöoikeuksien hallinta.

Tarinoiden julkaiseminen

Verkkopalvelu (Laulujen talo)

Keskeisin palvelu on sähköinen julkaisualusta Laulujen talo. Se sisältää tyypilliset sosiaalisen median palvelut, jossa käyttäjä voi julkaista haluamiaan päivityksiä ja päiväkirjamerkintöjä. Julkaistava materiaali voi olla eri medioihin tuotettua ja sen julkaisua voi rajoittaa haluamillaan käyttäjä- ja julkaisuasetuksilla.

Henkilöiden linkittäminen toisiinsa tapahtuu ystävyyden ja sukulaisuuden perusteella. Henkilöiden linkittyminen toisiinsa on suojattava nykyisiä palveluja paremmin, joidenkin henkilöiden identiteetin suojaamiseksi. Alaikäisten, vajaavaltaisten ja edesmenneiden henkilöiden tietojen hallinnasta on tehtävä yleinen lakiin perustuva sopimus, tai hallintatestamentti, joka määrittelee oikeuksien siirtymisen erilaisissa tilanteissa.

Tallennetulle materiaalille on mahdollistettava eri tasoisia suojauksia. Ilman suojausta voidaan tallentaa julkinen materiaali, mutta henkilökohtaisempi on pystyttävä suojaamaan riittävällä tasolla.

Mobiili käyttöliittymä

Mobiili käyttöliittymä tarjoaa arkiston selailun ja päivittämisen lisäksi mahdollisuuksia hyödyntää kuvaa ja sijaintitietoja. Hautamuistomerkin voi tallentaa fyysisesti maastoon, josta hyviä esimerkkejä voisivat olla hautakivi, puu tai joku muu maastonmerkki. Ekologisesta hautaamisesta olen kirjoittanut erillisen blogin, jossa kerron enemmän puun siemenen ja tuhkauurnan yhdistävästä hautamuistomerkistä.

Oheispalvelut

Palveluun on mahdollista liittää erilaisia alihankkijoiden tarjoamia julkaisuformaatteja. Oheispalvelut voivat olla erilaisia painotuotteita, esim. albumeja, portfolioita tai sukukirjoja.

Tallennetuista julkaisuista voidaan myydä julkaisuoikeuksia museoille ja dokumentaristeille. Museot voivat hankkia materiaalia eri henkilöistä ja koota niistä, sekä esineistöstä erilaisia näyttelyjä. Arkistoa varten on helppo tehdä museoverkosto, jossa on kiertäviä näyttelyjä, tai sitoa julkaisuja tiettyihin historiallisiin paikkoihin, jotka liittyvät henkilöiden elämäntarinaan. Dokumentaristit voivat hyödyntää muussa työssään henkilöistä valmiiksi kerättyä materiaalia.

Laulujen talo yhdistetään esineille ja eläimille tarkoitettuihin palveluihin, mikä mahdollistaa henkilön yhdistämisen lemmikkiin tai esineeseen, sähköisen palvelun avulla. Esineille ja lemmikeille suunnitellut palvelut toteutetaan myöhemmin lisäpalveluina.

TARINA SUOMALAISISTA

Suomi 100 -teemavuosi voisi toimia hyvänä kokoavana teemana, jonka avulla palvelun saisi toteutettua. Järkevä tavoite vuodelle 2017 voisi olla jouluksi kohdennettu markkinointikampanja. Ennen sitä pitää saada valmista materiaalia julkaistua ja sähköisen palvelun rakentaminen on saatava siihen mennessä vähintään hyvään alkuun.

Blogi hankesuunnitelmasta: Tarina suomalaisista

 


 

LINKIT:

Hankkeelle on perustettu oma facebook -ryhmä: Laulujen talo.

Esinearkistoa varten on perustettu erillinen ryhmä: Erikoisten esineiden arkisto (Odd and unique things -gallery)

Matkamies Papinniemi on erillinen projekti, mutta se on osa henkilökohtaista profiiliani (matkakuvat ja päiväkirjat). Lisäksi matkailu on oiva keino hankkia uusia kokemuksia, tai sen tarkoitus voi olla tavata ystäviä ja sukulaisia. Miksi myös itse haastattelua ei voisi tehdä lomamatkan aikana? Samalla arkisto saisi näkyvyyttä ulkomailla ja se voisi lähteä leviämään nopeammin.

Aiheeseen liittyvät blogit